/* Hide footer */ #main-footer { height: 0 !important; overflow: hidden; }
GJELDENE Tilhenger-regler

Regler for personbiler og kjøretøy som skal trekke tilhenger ved totalvekt på over 750 kg

Med «personbil mv.» mener man bil i klasse B, dvs. bil med tillatt totalvekt høyst 3500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Det er viktig å merke seg begrepene «tillatt totalvekt» som betyr den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for i vognkortet, og «aktuell totalvekt» som er den vekten kjøretøyet med eventuell last, har ved en vektkontroll.

Hovedregelen for bilførerkort er at du må avlegge egen tilhengerprøve og få påført bokstav E i førerkortklassen (BE, C1E, CE, D1E eller DE) hvis du skal trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Denne begrensningen på 750 kg gjelder ikke for klasse B dersom du dekkes av «campingvogn-regelen». Regelen gjelder selvsagt for alle typer tilhengere (dvs. varehenger, båthenger, hestehenger og andre spesialhengere), men regelen har størst praktisk betydning for campingvogn. Fra 19. januar 2013 kan man dessuten få påført kode 96 (klasse B 96) etter å ha gjennomført minst 7 timer obligatorisk opplæring uten påfølgende førerprøve. 

Klasse B 96 gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten hvis du har ren klasse B.

Campingvogn-regelen for klasse B

Med klasse B kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 3500 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.  Tillatte totalvekter finner du i vognkortene til bilen og tilhengeren.

Klasse B 96

Med klasse B 96 kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg når summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er i området 3501-4250 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 4250 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.  Tillatte totalvekter finner du i vognkortene til bilen og tilhengeren.

Bilens tekniske begrensninger

Selv om du med klasse B eller klasse B 96 kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter førerkortforskriften, må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som er ”tillatt hengervekt”, dvs. maksimal aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen. Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Resultatet kan bli at du kan trekke tilhengeren, men ikke med full last. Bare når bilens tillatte hengervekt er lik eller høyere enn tilhengerens tillatte totalvekt, kan tilhengeren lastes fullt opp.

Du må heller ikke overskride bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.

Klasse BE

Tok du klasse BE for første gang før 19. januar 2013, slipper du å beregne tilhengerens «tillatt totalvekt» slik som for klasse B og B 96. Det er tilstrekkelig å sjekke i bilens vognkort de tekniske begrensninger i form av «tillatt hengervekt» (maksimal aktuelle totalvekt for tilhenger etter denne bilen) og «tillatt vogntogvekt» (maksimal aktuelle vogntogvekt for bil + tilhenger).

Tok eller tar du klasse BE for første gang 19. januar 2013 eller senere, må tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskride 3500 kg. Selv om trekkbilen tilhører klasse B, må føreren derfor ha klasse C1E når tilhengerens tillatte totalvekt overskrider 3500 kg.

Tilhengerkalkulator for personbil

Legger du inn bilens kjennemerke og tilhengerens kjennemerke i kalkulatoren, finner du ut om det er tilstrekkelig med klasse B – eller om du må ha klasse B 96 eller klasse BE. Kalkulatoren forteller også hvor mye du eventuelt kan laste på tilhengeren.

Legger du inn bare bilens kjennemerke i kalkulatoren, får du vite hva som er tilhengerens høyeste tillatte totalvekt og tilhengerens høyeste aktuelle totalvekt i klasse B, B 96 eller BE.

Tilhengerkalkulator  

Tilhenger uten bremser

Tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, skal være utstyrt med brems – og det er slike tilhengere med brems som er omtalt ovenfor. Mange disponerer imidlertid lettere tilhengere uten brems. I bilens vognkort finner man en egen rubrikk som heter «Tillatt hengervekt, uten brems» og som angir maksimal aktuell totalvekt for «bremseløs» tilhenger etter bilen. I tilhengerens vognkort finner man tilhengerens egenvekt, og trekker man denne egenvekten ifra bilens tillatte hengervekt – får man frem hvor mye man lovlig kan laste på tilhenger uten brems.

Hastighetsbegrensninger

Hvis du befinner deg på veg med fartsgrense over 80 km/t, kan du generelt ikke kjøre fortere enn 80 km/t når du trekker tilhenger. Hvis du trekker tilhenger uten bremser, kan du ikke kjøre fortere enn 60 km/t hvis tilhengeren har aktuell totalvekt på 300 kg eller mer – se trafikkreglene § 13.

Persontransport

Det er ikke tillatt å frakte personer i eller på en tilhenger. Politiet kan tillate slik transport når tilhengeren benyttes i prosesjon.